Τέλος για την χάρτινη άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα οδήγησης!

  Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που είχε κατατειθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το οποίο αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα και βέβαια θα μειωθούν όλα εκείνα τα έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ιδιοκτήτες οχημάτων!

  O υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι: «Ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός του κράτους και η ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, χρειάζονται μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, φιλική προς τους πολίτες και το “επιχειρείν” που μειώνει διαρκώς τη γραφειοκρατία και εξοικονομεί πόρους. Με το σχέδιο νόμου για το “Digital Services Act” που φέρνουμε στη Βουλή, πέρα από τη θέσπιση σημαντικών μέτρων για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού “Κανονισμού”, εισάγουμε παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση της έκδοσης πιστοποιητικών ή η δυνατότητα παροχής συναίνεσης μέσω του Gov.gr Wallet, με στόχο να βελτιώσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Δημοσίου. Θέλουμε καθημερινά να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση ενός ψηφιακού κράτους που μειώνει τη γραφειοκρατία, ακόμα και την ψηφιακή, σέβεται τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και “χτίζει” σχέσεις εμπιστοσύνης».

  Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car»

  Περιττά θα είναι σύντομα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μας τα απαραίτητα έγγραφα όπως άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια και ΚΤΕΟ αυτοκινήτου ώστε να τα επιδεικνύουμε εφόσον μας ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι Αρχές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων και θα μπορούν να ελέγξουν κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας επαλήθευσης τα ψηφιακά έγγραφα μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

  Να υπενθυμίσουμε ότι στην εφαρμογή myAuto καταχωρούνται οι πληροφορίες που αφορούν στην ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, στην ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, στην περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, στο ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, στον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, στον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, στην ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και στην επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

  Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

  Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει την ένταξη των ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.) και συγκεκριμένα για την ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car», καθώς και η ρύθμιση της πρόσβασης στην ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

  Επίσης προβλέπει την καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και από την Ελληνική Αστυνομία, την επέκταση των διαλειτουργικοτήτων κατά τη διόρθωση στοιχείων μητρώων του δημόσιου τομέα, την δυνατότητα διάθεσης στοιχείων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, τη χρήση ψηφιακού αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τους φορείς του δημόσιου τομέα, τη δημιουργία Μητρώου Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών, για την ηλεκτρονική άντληση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, την παράταση της προθεσμίας διασύνδεσης των φορέων του δημόσιου τομέα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, την χορήγηση επιταγών (vouchers) για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας, την παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος των ρυθμίσεων του ν. 4961/2022 (Α’ 146) για τις εφαρμογές τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων, και τον επανακαθορισμό του χρόνου διεξαγωγής του ετήσιου διαγωνισμού ψηφιακής διακυβέρνησης.

  Ειδικά για την ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car» και μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

  α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και θ) την επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car». Μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car», οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης του εγγράφου της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

  Η επαλήθευση δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136). Στην περίπτωση αυτή, για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου εξαψήφιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στην εκάστοτε ελεγκτική αρχή.».