Τελωνεία: Τι αλλάζει στην Δήλωση Άφιξης Οχήματος

  • Του Γιώργου Κ. Ανδρή

Όταν ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εισέρχεται επί ελληνικού εδάφους υπήρχε η δυνατότητα να δηλωθεί και αρκετούς μήνες μετά με αποτέλεσμα κάποιες εμπορίες να δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι κάποιων άλλων εταιρειών οι οποίες τα δήλωναν και τα εκτελώνιζαν μετά από μικρό χρονικό διάστημα.

Ο λόγος για την Δήλωση Άφιξη Οχήματος (ΔΑΟ) την οποία κάποιοι έμποροι δήλωναν όποτε ήθελαν με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην διάθεσή τους για να πληρώσουν το Τέλος Ταξινόμησης ή ακόμη και τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα κάποιες εμπορίες μεταχειρισμένων δεν δήλωναν την άφιξη των οχημάτων που είχαν εισάγει από κάποιο άλλο κράτος μέλος την ημέρα που πραγματικά έρχονταν αλλά διατηρούσαν μόνο τα έγγραφα της φορτωτικής τα οποία είχαν κενή ημερομηνία.

Με αυτό τον τρόπο κέρδιζαν πάρα πολύ χρόνο ώστε να μπορούν να αναζητήσουν πελάτες και μόλις έβρισκαν ενδιαφερόμενο προέβαιναν σε Δήλωση Άφιξης Οχήματος ώστε να προχωρήσει ο εκτελωνισμός του οχήματος.

Αντίθετα οι έμποροι που πραγματοποιούσαν ΔΑΟ στα οχήματά τους είχαν χρονικό περιθώριο έως 45 ημέρες για να τα εκτελωνίσουν ενώ όσες εταιρείες διέθεταν φορολογικές αποθήκες δεν είχαν κανένα θέμα.

Βέβαια οι εμπορίες μεταχειρισμένων με φορολογικές αποθήκες είναι ελάχιστες και η συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων εισάγουν και εκτελωνίζουν τα οχήματά τους εντός των 45 ημερών που ορίζει η νομοθεσία.

Ωστόσο με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ η Δήλωση Άφιξη Οχήματος θα γίνεται αμέσως ηλεκτρονικά από τις 15 Μαρτίου με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς επιτήδειος έμπορος να καθυστερεί τον εκτελωνισμό των οχημάτων που έχει εισάγει μέχρι να βρει αγοραστές εν αντιθέσει με τους άλλους οι οποίοι πληρώνουν το Τέλος Ταξινόμησης και στη συνέχεια αναζητούν πελάτες για τα οχήματά τους.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως η άμεση Δήλωση Άφιξη Οχημάτων για όλους αποτελεί ένα μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση και βέβαια θα σταματήσει το αθέμιτος ανταγωνισμός που προκαλούσαν στον κλάδο μερικοί επιτήδειοι έμποροι εις βάρος ενός ολόκληρου κλάδου…

 

Υποβολή Δ.Α.Ο.

Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Υπόχρεος στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.

Για τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή του πρώτου τόπου προορισμού (τόπος πρώτης εκφόρτωσης).

Για τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στηνπλησιέστερη τελωνειακή αρχή κατά την είσοδο στη χώρα.

Στη Δ.Α.Ο. δηλώνεται ο παραλήπτης/ιδιοκτήτης του οχήματος, τα στοιχεία του οχήματος και ο τόπος προορισμού, με βάση τον οποίο, προσδιορίζεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή (τελωνείο προορισμού) στην οποία θα βεβαιωθούν και θα καταβληθούν οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις.

Επιπλέον, η Δ.Α.Ο. δύναται να κατατίθεται ηλεκτρονικά σε προγενέστερο χρόνο για γνωστοποίηση της αναμενόμενης άφιξης στις τελωνειακές αρχές, στο πληροφορικό σύστημα τελωνείων icisnet από πιστοποιημένους χρήστες.

Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής

ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here