Συνεργασία της IRF με την UfM

    Η Διεθνής Οδική Ομοσπονδία (IRF) και η Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM) σηματοδοτούν ένα ορόσημο στη συνεργασία τους, υπογράφοντας συμφωνία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας τους στην προώθηση των οδικών μεταφορών και κινητικότητας.

    Με μια πλούσια ιστορία συνεργασίας που εκτείνεται όλα αυτά τα χρόνια, εκπρόσωποι των IRF και UfM συναντήθηκαν στο περιθώριο της ετήσιας Συνόδου Κορυφής του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών , επισημοποιώντας τη δέσμευσή τους για αμοιβαία συνεργασία υπογράφοντας Μνημόνιο Κατανόησης (MoU).

    Αυτή η στρατηγική συμμαχία θα τους επιτρέψει να συγκεντρώσουν την τεχνογνωσία και τους πόρους τους, να αντιμετωπίσουν πιεστικές προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες στους τομείς των οδικών μεταφορών και της κινητικότητας, συμβάλλοντας τελικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής.

    Σήμερα, καθώς η ευρωμεσογειακή περιοχή αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου προκλήσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, IRF και UfM παραμένουν σταθερά στην αφοσίωσή τους στην προώθηση των κοινών τους στόχων. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας:

    -Οι δυο πλευρές θα συνεργαστούν στενά για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό δραστηριοτήτων και την οργάνωση κοινών πρωτοβουλιών σε αυτούς τους βασικούς τομείς, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την προώθηση λύσεων βιώσιμης κινητικότητας. Για τουλάχιστον τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της, η εταιρική σχέση θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνέδρια και έργα, εκτός από τις προσπάθειες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.