Σε ποιους επαγγελματίες οδηγούς παρατείνεται η ισχύς των Πιστοποιητικών

  Παράταση ισχύος πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, αναβολή εξετάσεων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού.

  Όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Κατόπιν αναστολής των εξετάσεων για την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR), στην οποία ήδη προέβησαν πολλές Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού, παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς όλων των πιστοποιητικών που λήγουν έως την ημερομηνία αυτή. Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

  Παρακαλούνται όλες οι Περιφέρειες της χώρας όπως προβούν α) στην αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων για την απόκτηση/ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) και β) στην αναβολή των εξετάσεων για την απόκτηση ΠΕΕ εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.»

  ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here