Σε ποια Ταξί παρατείνεται η διάρκεια «ζωής» τους;

    Ακόμη μία τρίμηνη παράταση στην αντικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτων Ταξί λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας αλλά υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

    Πιο συγκεκριμένα η νέα παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2024 που έδωσε το ΥΠΥΜΕ για την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων ισχύει μόνο για τα επαγγελματικά οχήματα που συμπλήρωσαν το ισχύον όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία έως και την 31.12.2021 και το όριο ηλικίας τους είχε ανασταλεί έως την 31.12.2023 σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο (408948/2022).

    Ωστόσο για να διατηρεί το όχημα στην κυκλοφορία θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2023 και να υπάρχει το σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2023.

    Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του Ταξί που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί και τα Ιδιωτικά και Δημόσια ΚΤΕΟ για τη νέα παράταση «ζωής» που δόθηκε στα παλαιά επαγγελματικά οχήματα.