Σε ισχύ το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» – Ποια είναι τα νέα ποσά επιδότησης;

Με συνολικό προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ ξεκινά το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» σύμφωνα με όσα αναγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων έχει ισχύ από την 1η Μαΐου 2024 και προβλέπει αυξημένα ποσά επιδότησης για ιδιώτες καταναλωτές και χαμηλότερα ποσά επιδότησης για τα νομικά πρόσωπα.

Όπως χαρακτηριστικά αναγράφει η ΚΥΑ: «Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση Η/Ο ορίζεται η 1η Μαϊου 2024. Αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme. gov.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika3.gov.gr

Όπως είχε αποκαλύψει το Carandmotor.gr και επιβεβαιώνει η ΚΥΑ το ποσό της επιδότησης για τους ιδιώτες καταναλωτές που θέλουν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το μέγιστο ποσό επιδότησης από τις 8.000 ευρώ ανέβηκε στις 9.000 ευρώ. Επίσης, αν κάποιος έχει να αποσύρει και κάποιο παλαιό όχημα, τότε το ποσό της επιδότησης αυξάνεται κατά επιπλέον 2.000 ευρώ αν αυτό έχει ταξινομηθεί πριν το 2010, με αποτέλεσμα η συνολική επιδότηση να ανέρχεται στις 11.000 ευρώ. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την επιδότηση 500 ευρώ για αγορά wall-box, τότε η συνολική επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου και wall-box με ταυτόχρονα και την απόσυρση κάποιου παλαιού ΙΧ θα ανέρχεται στις 11.500 ευρώ.

Αντίθετα οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουν κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σύμφωνα οσα είχε αποκαλύψει το Carandmotor.gr και επιβεβαιώνει η ΚΥΑ το ποσό της επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού οχήματος από εταιρείες μειώνεται στις 6.000 ευρώ από τις 8.000 ευρώ, αλλά και σε αυτή την περίπτωση το ποσό της επιδότησης μπορεί να αυξηθεί κατά 2.000 ευρώ αν υπάρχει κάποιο παλαιό όχημα για απόσυρση.

Όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αυτή απλοποιείται και σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Carandmotor.gr και επιβεβαίωσε η ΚΥΑ ο αγοραστής του ηλεκτρικού οχήματος θα ολοκληρώνει όλη τη διαδικασία απόκτησής του και στη συνέχεια θα καταθέτει την αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Με αυτό τον τρόπο θα επισπεύδεται η πληρωμή των δικαιούχων, καθώς δεν θα χρειάζεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

Στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ο πολίτης αφού ολοκληρώσει την αγορά, υποβάλλει στη σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς και επιδοτείται. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «πρώτος αγοράζεις, πρώτος επιδοτείσαι. Τα χρήματα θα δοθούν σ’ αυτούς που θα σπεύσουν ν’ αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα. Πλέον δεν δεσμεύονται αναίτια χρήματα. Όποιος έρχεται με τιμολόγιο θα πληρώνεται άμεσα, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 33 εκατ. ευρώ. Όποιος σπεύσει, θα επιδοτηθεί.»

Αν μια επιχείρηση έχει έδρα σε νησί, δίνουμε επιπλέον επιδότηση 4.000 ευρώ ανά όχημα. Έτσι η επιδότηση μπορεί να φτάσει από 8.000 ευρώ (από το 21ο αυτοκίνητο και πάνω) έως 10.000 ευρώ (για τα πρώτα 20 αυτοκίνητα).

Επίσης για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, η επιδότηση απόσυρσης παλαιού οχήματος κατηγορίας L5 – L7 τρίκυκλα – τετράκυκλα (συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα τύπου «γουρούνας») αυξάνεται σε 1.500 ευρώ (από 400 ευρώ στον β’ κύκλο). Επειδή για την Κυβέρνησή μας, η Οδική Ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, κινητροδοτούμε την απόσυρση οχημάτων όπως τα τετράτροχα ΑΤV ( γουρούνες) τα οποία δεν είναι ασφαλή οχήματα. Διπλασιάζεται επίσης η επιδότηση απόσυρσης παλαιών οχημάτων, κατηγορίας L3 – L4 (όπως μοτοσυκλέτες) σε 800 ευρώ  (από 400 ευρώ στον β’ κύκλο).

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου / τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα  το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ.  με μέγιστο ποσό τις 9.000 ευρώ.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα 1.300 ευρώ.

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

2.IV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 2.000 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

3.V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ.

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Κατηγορία Β:

Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Ι) (Ια) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από 1 έως 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

(Ιβ) ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 4.000 χιλιάδες ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα 1.300 ευρώ.

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς 4.000 ευρώ ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους 2.000 ευρώ ανά όχημα για τα επιβατικά/επαγγελματικά οχήματα και 800 ευρώ ανά όχημα για τα δίκυκλα/τρίκυκλα αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό 300 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση.