Ποιος ελληνικός όμιλος κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ;

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Autohellas κατέγραψε ιστορικό υψηλό για τον όμιλο τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών όσο και κερδοφορίας σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022.

Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο του 2022 ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 17% έναντι του εννεάμηνου του 2021, φθάνοντας τα 568,6 εκατ. ευρώ, από  485,9 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 100,9 εκατ. ευρώ, τα Κέρδη προ φορών (EBT) έφτασαν στα 90 εκατ. ευρώ (έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν στα 71,5 εκατ. ευρώ έναντι 46,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 54,1%.

Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 49.000 αυτοκίνητα, με 9.000 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Το τρίτο τρίμηνο

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, το εποχικά ισχυρότερο για κάθε χρήση, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 22,6% και διαμορφώθηκε στα 217,2 εκατ. ευρώ, έναντι 177,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Τα Λειτουργικά Κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 55,9 εκατ. ευρώ,  ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν αύξηση 42,6% και διαμορφώθηκαν στα 42,1 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας

Ο Τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 25,3% του Κύκλου Εργασιών στο εννεάμηνο του 2022, αγγίζοντας τα 195,5 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις από 156 εκατ. ευρώ  το 2021.

Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η πορεία της τουριστικής ζήτησης, η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου των σταθμών, αλλά και η αύξηση μεριδίου αγοράς της Autohellas, έφεραν σημαντικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι κατά το 2021 και 9μηνο 2022 η καθαρή επένδυση ανήλθε σε 202 εκατ. ευρώ για τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της εταιρείας με νέους τύπους αυτοκινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Crossover, SUV αλλά και τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η κερδοφορία του συγκεκριμένου Τομέα υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου.

Η δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων στις 7 θυγατρικές εταιρείες εκτός Ελλάδας, κατέγραψε αύξηση 5% του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος έφθασε τα 51,3 εκατ. ευρώ από 48,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω του μικρότερου βαθμού ανάκαμψης της τουριστικής ζήτησης στις χώρες των Βαλκανίων.

Ο περιορισμός ωστόσο των λειτουργικών δαπανών, συνέβαλε ώστε και ο Τομέας αυτός να παρουσιάσει σημαντική  βελτίωση στην κερδοφορία του.

Στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η από 01/08/2022 συμφωνία για την εξαγορά της Πορτογαλικής εταιρείας «HR Aluguer de Automóveis S.A.» (HR), η οποία αποτελεί  το δικαιοδόχο (franchisee) της Hertz International στην Πορτογαλία.

Η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του εννεαμήνου και θα ενοποιηθεί μόνο στο τέταρτο τριμήνου του Ομίλου Autohellas. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να διπλασιάσει σε ετήσια βάση από το 2023 τα μεγέθη της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου.

Σημαντική αύξηση 14,5% παρουσίασε και ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα εμπορίας αυτοκινήτων, κυρίως στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT) συνεισφέροντας συνολικά 321,7 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου και συμβάλλοντας σημαντικά στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αθροιστικό μερίδιο του Ομίλου σε ταξινομήσεις ανήλθε στο 15%.

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι στις 12/10/2022 η Autohellas ανακοίνωσε μαζί με τη Samelet τη συμφωνία για την εξαγορά της τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Stellantis στην Ελλάδα (FCA Greece S.A.), για την εισαγωγή και διανομή των μαρκών Alfa Romeo, Αbarth, Fiat, Fiat Professional και Jeep.

Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 14/10/2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Autohellas ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου καθαρού ποσού ενός (1,00) ευρώ ανά μετοχή  στους μετόχους, καταβάλλοντας συνολικά 48,6 εκατ. ευρώ και τις  αντίστοιχες  αναγκαίες τροποποιήσεις του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες και η  καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει την 9/12/2022, μετά και την παρέλευση του κατά το νομό απαιτούμενου διαστήματος.