Περισσότερες ώρες στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό οι επαγγελματίες οδηγοί!

  Σε προσωρινή εξαίρεση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου.

  Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεςφαλογιάννης και με σκοπό την επείγουσα ανάγκη να εξασφαλισθεί η εύρυθμη τροφοδοσίας της αγοράς, χορηγείται προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006που αφορά στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης και για όλες τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος με φορτηγά οχήματα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κάθε εθνικότητας. Αντίστοιχη εξαίρεση χορηγείται για τις ανωτέρω μεταφορές που διέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR (1970).

  Η εξαίρεση ισχύει μόνο για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας και αφορά στις εξής διατάξεις του κανονισμού:

  – Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών)

  – Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί 56 ωρών)

  – Μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισι ωρών (αντί τεσσερισήμισι ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης.

  – Μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες

  – Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

  Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενών τους και τρίτων.

  Παράταση ισχύος

  Επίσης με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη παρατείνεται η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) Αυτοκινήτων έως και την 31η Μαΐου των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2020.

  Παράλληλα έως και τις 31 Μαΐου δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης των ειδικών οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

  Τέλος, με άλλη απόφαση του  Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και κατόπιν αναστολής των εξετάσεων για την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR), παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς όλων των πιστοποιητικών που λήγουν έως την 31η Μαΐου. Και όσα, δηλαδή, λήγουν νωρίτερα.

  ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here