Νέα παράταση «ζωής» στα παλαιά λεωφορεία

  Νέα παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ εξαιτίας του κορωνοϊού. Ειδικότερα όσα οχήματα κινούνται ακόμη ενώ έχει λήξει η προβλεπόμενη ηλικία για την κυκλοφορία τους θα κινούνται χωρίς πρόστιμο έως τις 30 Ιουνίου.

  Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι: «Παράταση χρονικού διαστήματος διακοπής κυκλοφορίας λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας αυτών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

  Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20015/2020 (Β΄ 951), Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.03.2020 (Β’ 1081), και Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/2020 (Β΄ 1299) Κ.Υ.Α., όπως ισχύουν.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, αναστέλλεται από 23.03.2020 έως και 30.06.2020 η ισχύς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει.

  Κατά συνέπεια, για τα αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, των οποίων το χρονικό διάστημα διακοπής κυκλοφορίας λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας αυτών, έληξε ή λήγει από 16.03.2020 έως και 30.06.2020, αυτό παρατείνεται έως και την 30.06.2020, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διενέργεια τεχνικού ελέγχου στα λεωφορεία που θα αντικαταστήσουν τα αποσυρόμενα λόγω ηλικίας.»

  ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here