«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Σε πόσο χρόνο θα πληρώνονται οι επιδοτήσεις;

Σε χρόνο-ρεκόρ, δύο μηνών, θα πραγματοποιείται η καταβολή της επιδότησης στους δικαιούχους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» καταργώντας τις καθυστερήσεις που είχαν καταγραφεί στα προηγούμενα προγράμματα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 1 και 2».

Επίσης όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» αυτή τη στιγμή διαθέτει 33 εκατ. ευρώ ωστόσο θα διατεθούν πολύ περισσότερα χρήματα μέχρι το τέλος του προγράμματος που έχει οριστεί τον Απρίλιο του 2025.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» θα ανοίξει πυλωτικά τις επόμενες ημέρες και ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΥΜΕ είναι να λειτουργεί κανονικά από την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατά την διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος τόνισε, ότι: «Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει την επιδότηση σε 7.772 δικαιούχους, με το ποσό πλέον των 26,1 εκατ. ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Προγραμματίζεται, στις 5 Ιουνίου, η πληρωμή επιπλέον 478 αιτήσεων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Ανεβάζοντας την επιδότηση που έχει καταβληθεί στα 28 εκατ. ευρώ από τον Νοέμβριο και στα 33,3 εκατ. ευρώ συνολικά, από την αρχή του προγράμματος. Και οι πληρωμές θα συνεχίσουν και τους υπόλοιπους μήνες του έτους, με σταθερά υψηλό ρυθμό. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου Προγράμματος είναι η εισαγωγή αυξημένης ανώτατης επιδότησης για φυσικά πρόσωπα, από 8.000 ευρώ, που ήταν ο προηγούμενος Κύκλος, στις 9.000 ευρώ.

Αυτή η επιδότηση, εάν συνδυαστεί και με την αύξηση της επιστροφής για απόσυρση παλαιού οχήματος, από τα 1.000 ευρώ που ήταν ο προηγούμενος κύκλος, στις 2.000 ευρώ, αθροίζει στις 11.000 ευρώ. Η επιδότηση προσαυξάνεται για εκείνους τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης της Πολιτείας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι πολύτεκνοι, καθώς και οι νέοι, έως 29 ετών.

Για τα νομικά πρόσωπα, μειώνεται το ύψος της επιδότησης κατά 2.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο ποσοστό της αυξημένης ζήτησης».

Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανέφερε, ότι: «Στη σχεδίαση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», αξιοποιήσαμε την εμπειρία των δυο προηγούμενων προγραμμάτων και έτσι απλοποιούμε τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών. Ο πολίτης αφού ολοκληρώσει την αγορά, υποβάλλει στη σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς και επιδοτείται. Τα 33 εκατ. ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», θα είναι διαθέσιμα για τους επόμενους 10 μήνες. Ο πολίτης μπορεί να λάβει επιδότηση, για το 30% της Λιανικής Τιμής προ Φόρων του οχήματος και μέχρι ύψους 9.000 ευρώ – από 8.000 ευρώ που ήταν στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» – για να αποκτήσει ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι πιο ασφαλές, πιο αποδοτικό και ρυπαίνει ελάχιστα ως καθόλου. Επιπλέον, μπορεί να λάβει διπλάσια επιδότηση απόσυρσης σε σχέση με πριν, ύψους 2.000 ευρώ, αποσύροντας το παλιό του αυτοκίνητο αν αυτό έχει ταξινομηθεί πριν το 2010. Για συμπολίτες μας ΑμεΑ, το ύψος της επιπλέον επιδότησης, φτάνει τα 1.000 ευρώ. Για συμπολίτες μας νέους, με ηλικία έως 29 ετών επίσης υπάρχει επιπλέον επιδότηση, 1.000 ευρώ. Για πολύτεκνες οικογένειες η επιδότηση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και μπορεί να φτάσει τα 4.000 ευρώ επιπλέον, συνολικά. Τέλος, επιδοτείται και η τοποθέτηση φορτιστή με 500 ευρώ».

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ιδιώτες και εταιρείες

Τα βασικά δικαιολογητικά υποβολής αίτησης φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν:

-Απόδειξη αγοράς οχήματος.

-Άδεια κυκλοφορίας ως αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ποδήλατα).

-Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από ebanking κλπ).

-Σύμβαση χρονομίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, και έκδοση απόδειξης ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της επιδότησης.

-Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ (ζητείται από τον Φορέα Διαχείρισης μετά την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησης και πριν την καταβολή της επιδότησης).

-Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθισμένων απαιτήσεων μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ (ζητείται από τον Φορέα Διαχείρισης μετά την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησης και πριν την καταβολή της επιδότησης.

-(Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα): Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης.

-(Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα): Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-(Σε περίπτωση νέων 18-29 ετών): Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.

-(Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας): Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) με την οποία δηλώνεται η συναίνεση για να καθίσταται ο συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να εκχωρείται η απαίτηση είσπραξης στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα 3).

-(Σε περίπτωση αίτησης από Άτομο με Αναπηρία): Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας που να έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως Ατόμου με Αναπηρία ή ισοδύναμη γνωμάτευση.

-(Σε περίπτωση ανήλικου Ατόμου με Αναπηρία), μόνο για αίτηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου): (α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του Ατόμου με Αναπηρία εφόσον υπάρχει και του κηδεμόνα, (β) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας της έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση, (γ) Το φορολογικό έντυπο Ε1 του γονέα, για την τελευταία οικονομική χρήση από το οποίο προκύπτει ότι το ανήλικο τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος, (δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τονίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη με τους προσωπικούς του κωδικούς εισόδου στο taxisnet. (ε) Υπεύθυνση Δήλωση κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει αίτηση εκ μέρους του ανήλικου Ατόμου με Αναπηρία.

-Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς.

1.2.Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:

-Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) (Παράρτημα ΙΙ -Υπόδειγμα 1).

-Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα 2).

-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.

-Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στο διάστημα που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης

-Άδεια κυκλοφορίας του προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2010 (όλες τις σελίδες).

-Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος.

-Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Ειδικά για τα οχήματα της κατηγορίας L (δίκυκλα/τρίκυκλα/τετράκυκλα) η τεκμηρίωση της απόσυρσης γίνεται με την επίσημη βεβαίωση η οποία εκδίδεται είτε από το οικείο Τμήμα Τροχαίας είτε από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών ανάλογα με τον κυβισμό του προς απόσυρση οχήματος.

-Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος, που αναλογούν στο όχημα έως την ημερομηνία που τέθηκε το όχημα σε ακινησία.

1.4 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης

-Απόδειξη αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

-Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς του σημείου επαναφόρτισης.

-Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης, ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

-Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

-Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο Ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) του Ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που αναγράφεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή δηλώνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

-Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης είτε υπάρχει συγκύριος του χώρου είτε ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του συγκύριου/εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.»

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

2.1. Βασικά δικαιολογητικά

-Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).

-Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ).

-Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

-Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης.

-Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την ψηφιακή πύλη myAADE.

-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) περί μη πτώχευσης/μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση/μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙ- Υπόδειγμα 4).

-Τιμολόγιο αγοράς κάθε οχήματος ή ενός ενιαίου τιμολογίου εφόσον ο προμηθευτής είναι κοινός με σαφή αναφορά στον ψηφιακό αριθμό αίτησης (βλ. άρθρο 12.1).

-Σύμβαση μίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος/οχημάτων, και έκδοση τιμολογίου ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

-Άδεια κυκλοφορίας ως αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα).

-Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από ebanking κλπ).

-Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα 7 με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

-Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€ (ζητείται μετά την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησης και πριν την καταβολή της επιδότησης).

-Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€ (ζητείται μετά την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησης και πριν την καταβολή της επιδότησης).

-Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς.

2.2. Επιπλέον για τα ηλεκτρικά ποδήλατα:

-Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr.) (Παράρτημα ΙΙ -Υπόδειγμα 1).

-Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή με σφραγίδα και υπογραφή (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα 2).

-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ποδηλάτου.

-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με της όρους του προγράμματος.

2.3. Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης

-Άδεια κυκλοφορίας του προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2010 (όλες τις σελίδες).

-Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος.

-Πιστοποιητικό Απόσυρσης και Καταστροφής από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Ειδικά για τα οχήματα της κατηγορίας L (δίκυκλα /τρίκυκλα/τετράκυκλα) η τεκμηρίωση της απόσυρσης γίνεται με την επίσημη βεβαίωση η οποία εκδίδεται είτε από το οικείο Τμήμα Τροχαίας είτε από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών ανάλογα με τον κυβισμό του προς απόσυρση οχήματος.

-Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος, που αναλογούν στο όχημα έως την ημερομηνία που τέθηκε το όχημα σε ακινησία.

2.4. Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης H/O για χρήση σε θέσεις στάθμευσης, με ιδιωστική πρόσβαση, της έδρας/υποκαταστήματος του νομικού προσώπου.

-Τιμολόγιο αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

-Αποδεικτικό καταβολής τιμήματος αγοράς για το σημείο επαναφόρτισης.

-Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ή Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

-Αντίγραφο της συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

-Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο Ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της/των θέσης/θέσεων στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.

-Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης.

-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση.

-Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο και ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ-

-Συμπληρωμένo και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα” (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα 5).

-Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.

-Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών.

-Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά.

-Εγχειρίδιο λειτουργίας (οperating manual) στα Ελληνικά.

-Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα της συσκευής (σημείο επαναφόρτισης), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, για το αληθές και ακριβές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που καταθέτει (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα 6).