Κίνητρα απόσυρσης ζητούν από την ΕΕ οι ιδιοκτήτες φορτηγών

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης, εκπροσώπησε τον κλάδο των οδικών μεταφορών στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, μεταξύ του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, και Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΕΕΣΥΜ, κ. Μιχάλη Π. Αδαμαντιάδη, και με την συμμετοχή κι άλλων εκπροσώπων του ΔΣ και των Μελών του Συνδέσμου.

    Θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή του Αντιπροέδρου για σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που προωθούνται στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του E.E.ΣΥ.Μ και της Ο.Φ.Α.Ε. σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές και με άλλους εμπλεκόμενους με τις μεταφορές φορείς και η εξέταση δυνατότητας συνδρομής στην υλοποίησή τους από την πλευρά της ΕΕ.

    Μεταξύ των θεμάτων αυτών και η επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή ικανών κινήτρων και την εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία θα ενισχύσουν την αγορά στην προσπάθεια ανανέωσης του γηρασμένου στόλου φορτηγών οχημάτων στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας, την μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 για την προστασία του περιβάλλοντος και την παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων αυτοκινητιστών στην διεθνή αγορά καθώς επίσης και η ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της ψηφιοποίησης των συνοδευτικών εγγράφων της μεταφοράς, η οποία θα εκσυγχρονίσει και παράλληλα θα ενισχύσει την διαφάνεια και την ασφάλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και η Ανάπτυξη των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (citylogistics) με γνώμονα τόσο την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα καθώς και την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

    Στην ατζέντα με τα θέματα της συζήτησης ήταν μεταξύ των παραπάνω και η ενημέρωση του Αντιπροέδρου Πρωτοβουλία δρομολόγησης πορθμειακής γραμμής διακίνησης επιβατών και οχημάτων (Ε/Γ-Ο/Γ) μεταξύ Ελλάδος – Αιγύπτου, από/προς τους λιμένες Βόλου και Αλεξάνδρειας, με τεράστια οικονομική και γεωπολιτική σημασία όχι μόνο για τις δύο εμπλεκόμενες χώρες αλλά και ευρύτερα για τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή.

    Ο Κύριος Αντιπρόεδρος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για τις εν λόγω πρωτοβουλίες, σχολίασε και ενημέρωσε για τα υφιστάμενα εργαλεία και πολιτικές της ΕΕ που ενθαρρύνουν και βοηθούν στην υλοποίησή τους, δήλωσε την ετοιμότητά του να συμβάλλει με κάθε τρόπο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις του και απάντησε θετικά στην πρόταση των εκπροσώπων των φορέων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και της Ο.Φ.Α.Ε. για στενή συνεργασία ενώ επίσης διαβεβαίωσε για την ενεργό συμμετοχή του και την στήριξη των επόμενων εκδηλώσεων που θα διοργανώσουν τόσο Ο ΕΕΣΥΜ όσο και η ΟΦΑΕ.