Έτσι θα αποζημιωθούν ασφαλισμένοι στη City Insurance

  Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει νεότερη ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. που αφορά και τους Έλληνες καταναλωτές που είχαν ασφαλίσει τα οχήματά τους στην ασφαλιστική ΕΠΥ City Insurance.

  Η εποπτική αρχή της Ρουμανίας Financial Supervisory Authority ενημέρωσε ότι οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι αποζημίωσης από ασφάλιση στην Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (CITY) μπορούν να ανατρέξουν για οδηγίες στον ιστοχώρο της, καθώς και στον ιστοχώρο του Εγγυητικού Κεφαλαίου της Ρουμανίας (FGA).

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να βρουν κατευθύνσεις στην ελληνική γλώσσα για την υποβολή αίτησης επιστροφής ασφαλίστρου και καταβολής αποζημίωσης στον ιστοχώρο του FGA με τον τίτλο «Απαραίτητα διαβήματα για τη λήψη των αποζημιώσεων/παροχών».

  Σημειώνεται ότι έχει ανακληθεί η άδεια της ασφαλιστικής στη Ρουμανία ενώ η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς Eλεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), εκπροσωπούμενη από την εταιρεία N. Bourgazas & Associates E.E.

  Ειδικά οι Έλληνες πελάτες της City Insurance για την επιστροφή των ασφαλίστρων θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία σε λίγο χρόνο από 60 έως 90 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης της άδειας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Ρουμανίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

  Σχετικοί σύνδεσμοι για τις οδηγίες:

  https://www.asfromania.ro/en/a/2197/consumer-guide-on-the-situation-of-city-insurance-sa

  https://www.fgaromania.ro/wp-content/uploads/2021/11/ghid-city-2021-EN.pdf

  Απαραίτητα διαβήματα για τη λήψη των αποζημιώσεων/παροχών