Εθνική Οδός: Ποια φορτηγά επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους παράδρομους;

  Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεννόηση με τις εταιρείες παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων αποφάσισε σε ποιες περιπτώσεις τα επαγγελματικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων εξαιρούνται των απαγορεύσεων και μπορούν να κυκλοφορήσουν στους παράδρομους των αυτοκινητόδρομων.

  Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται της απαγόρευσης οχήµατα άνω των 3,5 τόνων, κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου, όταν:

  1) για προγραµµατισµένες εργασίες ή έκτακτα συµβάντα γίνεται ολικός ή µερικός αποκλεισµός τµήµατος του αυτοκινητόδροµου και η µοναδική εναλλακτική όδευση είναι µε τη χρήση τµήµατος του απαγορευµένου παράπλευρου δικτύου. Η παραπάνω εξαίρεση ισχύει μετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον Παραχωρησιούχο στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και την έγγραφη έγκρισή του και ακολούθως µε την έκδοση της σχετικής Αστυνοµικής Απόφασης των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για το χρονικό διάστηµα και για το οδικό τµήµα που αναφέρεται σε αυτή.

  2) Όταν για τεχνικούς λόγους (υπέρβαρα, υπερµεγέθη οχήµατα), δεν είναι δυνατή η διέλευσή τους από τµήµατα των αυτοκινητόδροµων και υποχρεωτικά εκτρέπονται εκτός αυτών.

  Τα υπέρβαρα/υπερµεγέθη οχήµατα εξαιρούνται από την απαγόρευση µε την επίδειξη της εκδοθείσας, από την αρµόδια Υπηρεσία, Άδεια ∆ιέλευσης, για το χρονικό διάστηµα και για το οδικό τµήµα που αναφέρεται σε αυτή.

  3) Όταν λόγω της επικινδυνότητας των φορτίων τους δεν είναι δυνατή η διέλευσή τους από τους αυτοκινητόδροµους, σε τµήµατα που η κυκλοφορία εξυπηρετείται µέσω σηράγγων ή cut and covers και υποχρεωτικά εκτρέπονται εκτός αυτών.

  Τα οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία εξαιρούνται από την απαγόρευση στα οδικά τµήµατα που ορίζονται από τους κόµβους εξόδου/ επανεισόδου των αυτοκινητόδροµων, όπως αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: