Έρχονται νέοι «Ράμπο» που θα ελέγχουν τα ΚΤΕΟ – Από που θα επιλεγούν;

  Ριζικά αναμένεται να αλλάξει η εποπτεία των ΚΤΕΟ και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr η συνεργασία φορέων έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και όπως φαίνεται σύντομα θα αποδώσει καρπούς.

  Άλλωστε όπως έχει ανακοινώσει και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: «Το σύστημα εποπτείας κυκλοφορούντων οχημάτων και ορθής λειτουργίας των ΚΤΕΟ πάσχει σοβαρά και αποτελεί πλέον ένα παρωχημένο, αναποτελεσματικό και σε κάθε περίπτωση επικίνδυνο σύστημα για την προστασία των πολιτών και των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου μας. Η κατάσταση αυτή λαμβάνει συνεχώς νέες διαστάσεις και εξελίσσεται προς το δυσμενέστερο ενώ καθιστά παράλληλα τη χώρα μας έκθετη σε περιπτώσεις κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη εναρμόνισης μας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.»

  Ωστόσο για πρώτη φορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δηλώνει διαθέσιμο για την συγκρότηση Μητρώου Εποπτών ΚΤΕΟ και Ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας ΚΤΕΟ σύμφωνα με τις οδηγίες και το πλαίσιο εξουσιοδότησης που θα αποφασίσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

  Σύμφωνα μάλιστα με την σχετική απάντηση που έδωσε το ΤΕΕ το 2023 προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, την οποία έχει το Carandmotor.gr στην διάθεσή του, επισημαίνει επίσης ότι η συνδρομή του ΤΕΕ μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία του συστήματος κατάρτισης και συνεχόμενης ενημέρωσης των υποψήφιων Εποπτών με ύλη και οργάνωση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΥΜΕ. Στην δημιουργία και λειτουργία συστήματος αξιολόγησης (ή και επαναξιολόγησης) των υποψήφιων Εποπτών. Στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εποπτείας με εξασφάλιση κανόνων διαφάνειας επιλογής εποπτών, υποβολής πορισμάτων, υποβολής ενστάσεων, επιβολής ευρημάτων, κ.ά.

  Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να προχωρήσει η συγγραφή εγχειριδίου κανόνων διενέργειας των επιθεωρήσεων και καθώς και να δημιουργηθεί σύστημα ανάλυσης υπαρχόντων και μελλοντικών δεδομένων των ελέγχων που διενεργούνται στα ΚΤΕΟ και αξιολόγηση των ευρημάτων.

  Ο Πανελλήνιος Σύνδεμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στηρίζει την συμμετοχή του ΤΕΕ στην εποπτεία των ΚΤΕΟ και μάλιστα σε συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί ετα στελέχη του είχαν προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να δημιουργήσει και να διαχειριστεί το μητρώο Εποπτών ΚΤΕΟ και η δημιουργία του να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα περιγραφούν από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΥΜΕ. Το ΤΕΕ μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει πλήθος Μητρώων όπως π.χ. το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Ελεγκτές δόμησης, κ.λπ. μεγαλύτερου μεγέθους και πολυπλοκότητας από αυτό που απαιτείται για την ομαλή λειτπουργία της διαδικασίας εποπτείας των ΚΤΕΟ.

  Επίσης το ΤΕΕ δύναται να εκπαιδεύσει και να επιλέγει μέσω εξετάσεων του Επόπτες ΚΤΕΟ οι οποίοι θα συγκροτούν την αντίστοιχη ομάδα εργασίας. Τα προσόντα των Εποπτών και η εξεταστέα ύλη θα καθοριστούν επίσης από το ΥΠΥΜΕ. Άλλωστε το ΤΕΕ έχει τη δυνατότητα να απασχολεί σε ομάδες εργασίας όχι μόνο διπλωματούχους Μηχανικούς αλκλά και αποφοίτους ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων.

  Παράλληλα το ΤΕΕ δύναται να προγραμματίζει και να πραγματοποιεί την απαιτούμενη κλήρωση για την επιλογή εποπτών ΚΤΕΟ που θα διενεργούν τους προγραμματισμένους αιφνίδιους ελέγχους στα ΚΤΕΟ, διασφαλίζοντας την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τη διαθνή καλή πρακτική. Οι παράμετροι που θα λαμβάνονται υπόψη στην κλήρωση θα καθοριστούν επίσης από το ΥΠΥΜΕ.

  Το ΤΕΕ επίσης μπορεί να διαμορφώσει το απαραίτητο ηλεκτρονικό check list για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα καθοριστούν από το ΥΠΥΜΕ και να αναλάβει την αξιολόγηση των πορισμάτων των ελεγκτών ΚΤΕΟ καθώς και την διαχείριση των πιιθανών ενστάσεων – αντιρρήσεων των επιθεωρούμενων ΚΤΕΟ.

  Την ίδια στιγμή το ΤΕΕ μπορεί να δημιουργεί στατιστικές αναφορές ευρημάτων των επιθεωρήσεων και να ενημερώνει σε προκαθορισμένα διαστήματα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΥΜΕ, Συνδέσμους ΚΤΕΟ, κ.λπ.)

  Επίσης το ΤΕΕ δύναται να ελέγχει τους επόπτες ΚΤΕΟ, να τους αξιολογεί, να διενεργεί συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις και να διενεργεί εσωτερική επιθεώρηση όλων των διεργασιών που θα αναλάβει και τακτικές ή έκτακτες ανασκοπήσεις σχετικά με την ομαλή λειτουργία της διεργασίας εποπτείας των ΚΤΕΟ σε βαθμό που θα του αναλογεί.

  Παράλληλα το ΤΕΕ σύναται να αναλάβει την στατιστική ανάλυση των δεδομένων ελέγχου αλλά και τον έλεγχο του φωτογραφικού υλικού είτε με αυτοποιημένο τρόπο είτε με τη σύσταση ομάδων εργασίας.