Εκπνέει η προθεσμία της Κομισιόν για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ!

Εκπνέει η προθεσμία που είχε δώσει η Κομισιόν στην Ελλάδα σχετικά με την αποστολή αιτιολογημένης άποψης που αφορά στην εφαρμογή σωστών κανόνων της ΕΕ για μεταχειρισμένα οχήματα που αγοράζονται από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και τη συνέχεια εισάγονται στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να έχει αποστείλει την επίσημη απάντησή του έως την ερχόμενη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 ώστε η Κομισιόν να την λάβει υπόψιν της πριν αποφασίσει να μας επιβάλλει κάποιο υπέρογκο πρόστιμο!

Να υπενθυμίσουμε πως η προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν απεστάλη στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 και όπως είχε επισημανθεί η εθνική διαδικασία φορολογίας κατά την εισαγωγή αποθαρρύνει τα μεταχειρισμένα οχήματα να τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα υπέρ της πώλησης παρόμοιων προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά.

Επιπλέον, η Ελλάδα απαγορεύει την εγγραφή συγκεκριμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Συνεπώς, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την απαγόρευση εισαγωγής διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης για τα προϊόντα (άρθρα 34, 36 και 110 ΣΛΕΕ).

Να υπενθυμίσουμε πως το θέμα για την επιβολή Περιβαλλοντικού Τέλους στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro4 και Euro5a αλλά και την απαγόρευση εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πληρούν παλαιότερες οδηγίες ρύπων είχε καταγγείλει στην Κομισιόν ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ).

Όπως επισημαίνει στο Newsauto.gr o πρόεδρος του ΣΕΕΑΕ κ. Κωνσταντίνος Κυράτσος: «Εμείς είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι παρανομεί και πως η απαγόρευση εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με ηλικίες 14ετών και άνω αλλά και το χαράτσι (Περιβαλλοντικό Τέλος) που στην ουσία καθιστά απαγορευτική την εισαγωγή μεταχειρισμένων ΙΧ με ηλικίες από 8 έως 13 ετών και η υπερφορολόγηση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ με ηλικίες έως 8 έτη θα προκαλέσει την επιβολή υψηλών προστίμων στην Ελλάδα. Παράλληλα θα εκθέσει τη χώρα ότι δεν εφαρμόζει τους Κοινοτικούς νόμους που η ίδια έχει ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με υπέρογκα πρόστιμα τα οποία θα επιβαρυνθούν οι Έλληνες καταναλωτές και βέβαια οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν θα αλλάξουν εκ νέου τα δεδομένα στην αγορά η οποία θα αναζητά και πάλι να βρει τους ρυθμούς της. Πάντως η έλλειψη των τσιπ που έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις καινούριων αυτοκινήτων και τα χαράτσια που επιβάλλονται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχουν δημιουργήσει μοναδικές συνθήκες στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου που δεν θα βρει κανείς σε άλλο κράτος-μέλος με αποτέλεσμα οι τιμές των οχημάτων να έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει εις βάρος των καταναλωτών. Μόνο με την ελεύθερη πρόσβαση σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα μπορέσει να ορθοποδήσει η αγορά και βέβαια να μειωθούν οι τιμές διάθεσης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τώρα αν κάποιοι σκέφτονται ότι η Κομισιόν θα δώσει νέα παράταση στα χαράτσια που επιβάλλονται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα μάλλον είναι γελασμένοι καθώς ο ΣΕΕΑΕ βρίσκεται επί των επάλξεων και δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη του…»

Το ιστορικό

Πλήρη απαγόρευση στις εισαγωγές πολύ παλαιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επέβαλε ο νόμος που ψηφίστηκε στις 27 Ιουλίου 2021 στη Βουλή και παράλληλα θέσπισε και το Περιβαλλοντικό Τέλος σε οχήματα παλαιότερων ετών.

Σύμφωνα με το νόμο όσοι εισάγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro5a ή Euro4 θα πρέπει να καταβάλουν Περιβαλλοντικό Τέλος ύψους 1.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ αντίστοιχα από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ενώ παράλληλα απαγορεύεται η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πληρούν παλαιότερες οδηγίες ρύπων (Euro3, Euro2, Euro1, Euro 0).

Ειδικότερα όπως αναφέρει το άρθρο 5 η επιβολή Περιβαλλοντικού Τέλους για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ισχύουν τα εξής:

α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο Περιβαλλοντικό Τέλος:

αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.01.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.

β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Περιβαλλοντικό Τέλος και στα φορτηγά

Το Περιβαλλοντικό Τέλος σύμφωνα με το νέο νόμο δεν επιβάλλεται μόνο στα παλαιά εισαγόμενα αυτοκίνητα αλλά και φορτηγά ενώ επίσης θεσπίζεται η απαγόρευση εισαγωγής φορτηγών που πληρούν τις παλαιότερες οδηγίες ρύπων (Euro3, Euro2, Euro1 και Euro 0).

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο Περιβαλλοντικό Τέλος:

αα) Ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.1.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής.

αβ) Ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2007 (L 171) και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (L 199).

β) Απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

-Το Περιβαλλοντικό Τέλος καταβάλλεται άπαξ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους ταξινόμησης. Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό για τα οχήματα των παρ. 1 και 2, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) για το τέλος ταξινόμησης. Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B’ 1451), σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.

-Τα έσοδα από την είσπραξη του Περιβαλλοντικού Τέλους διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτρικών οχημάτων ιδίως μέσω οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, καθώς και μέσω οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Φορέας Διαχείρισης των εσόδων από την είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΓΡΑΨΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here