Ειδικά προγράμματα ασφάλισης για ποδήλατα από την Μινέττα

  Τα νέα προγράμματα MINETTA Bike1&2, καλύπτουν όχι μόνο την αστική ευθύνη του ποδηλάτη, αλλά και το ίδιο το ποδήλατο.

  Bike1

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
  • Διασταυρούμενη Ευθύνη
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Φροντίδα Ατυχήματος

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Οδική Βοήθεια

  Bike2

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
  • Διασταυρούμενη ευθύνη
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Ολική κλοπή ποδηλάτου
  • Κάλυψη ιδίων ζημιών από Πρόσκρουση, Εκτροπή, Ανατροπή, Κατακρήμνιση, Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού, Έκρηξη, Τρομοκρατικές/Πολιτικές/Κακόβουλες Ενέργειες, Φυσικά και Γεωλογικά Φαινόμενα
  • Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας & εξοπλισμού ποδηλάτη
  • Ενοικίαση υποκατάστατου ποδηλάτου
  • Νομική προστασία
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Προσωπικό Ατύχημα ποδηλάτη

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Οδική Βοήθεια

  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ