ΕΕ: Μετά τα αυτοκίνητα σειρά έχουν τα αεροπλάνα!

  Στην αεροδιαστημική έκθεση ILA Berlin, η Συμμαχία για Aερομεταφορές Mηδενικών Eκπομπών (AZEA), η οποία  συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε το όραμά της για την πραγματοποίηση πτήσεων ηλεκτροκίνητων και υδρογονοκίνητων αεροσκαφών στην Ευρώπη. Μέσω του οράματος αυτού, το οποίο παρουσιάζεται σε σχετική έκθεση, το οικοσύστημα των αερομεταφορών δείχνει την αποφασιστικότητά του να επενδύσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος και να γίνει πιο φιλικό προς το κλίμα.

  Το όραμα θέτει τον φιλόδοξο στόχο έως το 2050 ποσοστό 36% ως 68% των πτήσεων εντός της ΕΕ να εκτελούνται με υδρογονοκίνητα και ηλεκτροκίνητα αεροσκάφη. Ακόμη, περιγράφει με ποιον τρόπο θα εισέλθουν και θα επεκταθούν σταδιακά στην αγορά.

  Σύμφωνα με τη Συμμαχία, η συνολική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές που απαιτείται για την εκτέλεση των εν λόγω πτήσεων το 2050 (εξαιρουμένης της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων) εκτιμάται σε 78 έως 198 TWh/έτος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται είτε για την πρόωση ηλεκτρικών αεροσκαφών είτε για την παραγωγή 1,2-2,9 Mt υδρογόνου που απαιτείται από τα υδρογονοκίνητα αεροσκάφη, η οποία θα αντιστοιχούσε στο 1,1-2,8% της ακαθάριστης ηλεκτροπαραγωγής που προβλέπεται έως το 2050.

  Η Συμμαχία εκτιμά ότι τα υδρογονοκίνητα και τα ηλεκτροκίνητα αεροσκάφη θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των αεροπορικών μεταφορών στις ενδοενωσιακές διαδρομές κατά 12%-31% το 2050.

  Η AZEA συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια εθελοντική πρωτοβουλία ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων που φιλοδοξούν να προετοιμάσουν την εμπορική κυκλοφορία υδρογονοκίνητων και ηλεκτρικών αεροσκαφών.

  Περιλαμβάνει εκπροσώπους κατασκευαστών αεροσκαφών, αεροπορικών εταιρειών, αερολιμένων, εταιρειών ενέργειας, προμηθευτών καυσίμων, οργανισμών τυποποίησης και πιστοποίησης, ομάδων συμφερόντων επιβατών και περιβάλλοντος, καθώς και ρυθμιστικών αρχών.